Facebook-Icon-Facebook-Logo-Social-Media-Fb-Logo-Facebook-Logo-PNG-and-Vector-with-Transparent-Background-for-Free-Download

Ziekten / aandoeningen

Op deze pagina vindt u informatie over ziekten/aandoeningen van honden in het algemeen.

Verder staan er diverse artikelen met uitleg, adviezen en tips over diverse gezondheidsaandoeningen bij honden en aandoeningen die (soms) bij de Toller zijn voorgekomen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op via fac@tollertales.nl.

Klik hier voor het doen van een melding van ziekten, aandoeningen of overlijden van uw Toller.
Nest op levershunt (Porto Systemische Shunt (PSS)) getest?
Meld het via fac@tollertales.nl door middel van het mailen van een kopie van het onderzoeksformulier o.v.v. de combinatie.
Klik hier voor meer uitleg over de herkomst van (gezondheids)uitslagen op de website.
Op de pagina Informatie onderzoeken vindt u informatie en documenten die betrekking hebben op diverse onderzoeken.

Immuunsysteem

 

Skelet

 

Stofwisseling

SLE (Systemic lupus erythematosus)
SRMA (Aseptische Meningitis)
MDR1
Immuungemedieerde Polyartritis IMPA
 CLPS (Cleft lip/palate en syndactyly)
CP1 (Palatoschisis)
ED (ElleboogDysplasie)
HD (HeupDysplasie)
Hypertrofische osteodystrofie
Radius Curvus Syndroom
 Addison
Levershunt
JADD (Juveniele Addison Disease)
     

Spier- en zenuwstel

 

Ogen

 

Geslachtsorganen

DM (Degenerative Myelopathy)
Epilepsie
DEN (Degenerative Encephalopathy)
 

Prcd-PRA

CEA/ch

 Castratie/Sterilisatie

In’s en out’s puppy vulva
     

DNA testen en onderzoeken

 

Parasitaire ziekte

 

Geen ziekte, kan wel voorkomen

Auto-Immuun ziekten (onderzoek naar)
Overzicht beschikbare DNA testen
DNA profiel
 Parasitaire ziekte Hubertusklauwtjes
Navelbreuk
     

 

    

Nog even iets over DNA-testen

DNA-testen geven informatie over de genetische achtergrond en ziekten, alsmede fenotypische kenmerken zoals de kleur van de vacht. Met DNA testen kan worden voorkomen dat genetische ziekten worden doorgegeven in de fokkerij.

Er zijn twee soorten testen, de markertest en de linkage test. Bij een markertest is het afwijkende gen bekend en wordt dat dus gedetecteerd. Bij een linkagetest is het doelwitgen niet vindbaar/aanwijsbaar, maar zijn wel eiwitten/genen die er vlakbij liggen bekend. Die worden dan gezocht en als zo’n linkagegen er is, mag je er vanuit gaan dat het doelwitgen er ook is. Dat is dus iets minder zeker maar nog steeds een zeer hoge betrouwbaarheid. Mutaties van DNA treden altijd op, soms zijn dit mutaties die gunstig zijn en bepaalde eigenschappen versterken, soms zijn het stukjes DNA die ziektes of afwijkingen veroorzaken.

Feit: wanneer je niet test weet je niets, als je wel test kom je dingen tegen.

Het blijft belangrijk om, ondanks alle genetische testen en mogelijkheden, goed te begrijpen dat het fokken van honden meer is dan het combineren van twee ”DNA-zakken”.

Veel blijft nog onbekend. De invloed van het milieu blijft belangrijk bij de ontwikkeling van ziektes maar ook voor het uiterlijk en gedrag van de hond. Genetica moet gezien worden als een belangrijk hulpmiddel en kan complementair ingezet worden door fokkers. Welke testen gebruikt moeten worden, is afhankelijk van populatie grootte, de ziekte incidentie en hoe de ziekte wordt doorgegeven. Belangrijk is ook wat de impact is van een bepaalde mutatie is op de gezondheid van het individu. Daarnaast is het goed te weten wanneer meer informatie over DNA testen en ziektes beschikbaar komt. Het International Platform for Dogs (dogwellnet.com) probeert dit op te pakken en het is zeker aan te raden deze vorderingen te volgen.

Betrouwbaarheid afgenomen monster

Wat betreft de betrouwbaarheid van de afkomst van het monster kunnen we niet anders dan uitgaan van de eerlijkheid van de eigenaar van de hond omdat in de meest gevallen de eigenaar zelf het monster afneemt via een swab en deze zelf opstuurt naar het Lab. Soms vereist een laboratorium een handtekening van een dierenarts om de identiteit van de hond te bevestigen. Het is echter belangrijk dat de eigenaar de gegevens van de hond op de juiste manier vermeld, de DNA uitslag moet gekoppeld zijn aan de gegevens zoals ze op de stamboom vermeld staan.

Vermeld bij DNA testaanvragen daarom altijd de;

  • Stamboomnaam (niet de roepnaam deze mag wel als aanvulling) van de betreffende hond
  • NHSB nummer of FCI stamboomnummer (als het een buitenlandse hond betreft)
  • Chipnummer

Het is dus belangrijk dat de DNA uitslag voldoende gegevens bevat waaruit de identiteit van de hond blijkt, dit is ook van belang indien je de DNA uitslag in ‘mijn RvB’ bij de betreffende hond wilt toevoegen, daarom  dient er altijd een bewijs van onderzoek meegestuurd te worden waarop het chipnummer is opgenomen.

Onderzoeken laten opnemen in IT4Dogs (je RvB account):

De screeningsonderzoeken HD, ED, PL, ECVO en Cochleaire Doofheid worden door de onderzoekers aan de RvB doorgegeven. Deze kunnen niet door de eigenaar of fokker zelf ingevoerd worden maar zijn wel voor alle rassen beschikbaar. Alleen bij de buitenlandse honden kunnen deze screeningsonderzoeken worden toegevoegd door de fokker. Er dient wel altijd een bewijs van onderzoek meegestuurd te worden waarop het chipnummer van de betreffende hond is opgenomen. Naar gelang de categorie dient het aanleveren van onderzoeken aan voorwaarden te voldoen. Alle onderzoeken worden daarop gecontroleerd. Sommige HD-onderzoeksresultaten uit het buitenland worden vertaald naar Nederlandse normen.

Na akkoord worden de uitslagen gepubliceerd op Dutch Dog Data en in IT4Dogs. Daarna kan ook de fokker die resultaten bij de hond terugvinden en staat het resultaat op de bijlage bij de stamboom van de hond zelf en bij de nakomelingen van de hond.

Waar kan ik DNA van mijn hond laten testen?

DNA-tests zijn te koop via verschillende instellingen, zoals bijvoorbeeld via Embark, het Van Haeringen Laboratorium en Laboklin. Voor de Toller zijn er ook een aantal testen beschikbaar via buitenlandse laboratoria; VGL of via Orthopedic Foundation for Animals (OFA) Overzicht beschikbare DNA testen

Erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken zijn het grootste welzijnsprobleem in de gezelschapsdierensector. In de media en het publieke debat krijgen deze problemen steeds meer aandacht en het is dan ook duidelijk dat er veranderingen moeten plaatsvinden in de fokkerijsector. De samenleving wil immers gezonde en sociale rashonden, en geen gezelschapsdieren met ziekten.

Hoe hiermee om te gaan:

  • Meet incidentie van ziekte in een ras
  • Maak een beleid op grond van ernst van de aandoeningen.
  • Ontwikkel klinische test voor screening van het ras (ziek-gezond)
  • Gebruik cases en controles voor DNA onderzoek
  • Ga naar klinisch gezond, door slimmer combineren van ouderdieren
  • Sluit zo weinig mogelijk ouderdieren uit, houdt basis breed
  • Blijf resultaat meten en publiceer het succes!

FOKKERS EN EIGENAREN KUNNEN HET VERSCHIL MAKEN DOOR MEE TE HELPEN AAN RESEARCH PROJECTEN

Bijvoorbeeld research naar Levershunt bij Tollers.

Wetenschappers van de Bannasch Laboratory ontvangen graag bloedmonsters van Nova Scotia Duck Tolling Retrievers met de diagnose Portosystemic shunt (Levershunt) en tevens de ouderdieren en nestgenootjes voor het onderzoeksproject naar Levershunt bij Tollers. Heeft u een Toller waarbij Portosystemic shunt (Levershunt) is vastgesteld en u wilt een bijdragen leveren aan onderzoek naar een mogelijke erfelijke basis?

Download dan de formulieren onder het kopje “Portosystemic shunt research” op de formulierenpagina en stuur het met het bloedmonster en de kopie van het rapport van de diagnose “Portosystemic shunt (Levershunt)” van uw Toller naar Bannasch Laboratory zoals vermeld in de formulieren.

Als er een mutatie gevonden is die Portosystemic shunt (Levershunt) veroorzaakt bij Tollers en u heeft meegedaan aan het onderzoek wordt u geinformeerd over de genetische status van uw Toller. Alle voor het onderzoek gebruikte informatie is vertrouwelijk en zal niet openbaar worden gemaakt.

Meer informatie nodig neem contact op met Emily Brown [eabrown@ucdavis.edu] of via fac@tollertales.nl