Facebook-Icon-Facebook-Logo-Social-Media-Fb-Logo-Facebook-Logo-PNG-and-Vector-with-Transparent-Background-for-Free-Download

Workingtest

Er wordt jaarlijks een workingtest georganiseerd voor de C-, B1-, B2- en A-klasse. Alle retrieverrassen, die in het bezit zijn van een clubdiploma C, B of A, kunnen hieraan meedoen. Een workingtest is een op de jachtpraktijk gebaseerde wedstrijd. In plaats van de vastgelegde A t/m J proeven van de clubdiplomadag zijn de onderdelen van de workingtest telkens weer anders. Tijdens deze wedstrijd worden per proef meerdere apporten gevraagd en om die apporten effectief uit te voeren wordt er van voorjager en hond meer geëist. Het samenspel tussen beide is belangrijk en heel leerzaam, vooral voor de voorjager. Indien alle proeven goed afgelegd zijn (minimaal moet totaal 60 punten behaald worden), ontvangen de voorjagers een workingtestcertificaat.

Een Workingtest wordt gehouden op het niveau van C, B1, B2 en A. Elke hond legt een vijftal tests af die bestaan uit nagebootste jachtsituaties. De proeven zijn van tevoren niet bij de deelnemers bekend, maar wel voor iedereen in dezelfde klasse gelijk. Er wordt met standaard clubdummy’s gewerkt, maar ook andere apporten, met koud wild, kunnen soms gevraagd worden.

Op een Workingtest wordt niet alleen de mate van getraindheid gemeten, maar ook de inventiviteit, efficiëntie, rust en weidelijkheid van voorjager en hond. Er wordt dus ook gekeken naar hoe zij onvoorziene situaties in het veld oplossen. Voor deelname is een diploma van een Clubdiplomadag, jachthondenproef of een veldwedstrijdkwalificatie vereist. Het is niet toegestaan om in te schrijven in een lagere klasse dan waarvoor men zich ergens heeft gekwalificeerd.

De verdeling van de klassen bij een WT

Er zijn vier klassen. De C-klasse, de B1-klasse, de B2-klasse en de A-klasse. Inschrijving in een klasse vindt plaats op basis van eerder behaalde resultaten tijdens clubdiplomadagen en workingtesten georganiseerd door Nederlandse retrieverrasverenigingen, resultaten binnen ORWEJA verband behaald op KJV-jachthondenproeven, MAP’s en veldwedstrijden of kwalificaties behaald in het buitenland.
C-klasse
– Voor honden met 1 of meerdere C-diploma’s.
– Voor honden met 1 of meerdere B-diploma’s, die de leeftijd van 18 maanden nog niet hebben bereikt en waarvan de voorjager de hond nog niet wenst in te schrijven in de B-klasse.

B1-klasse
– Voor honden met 1 of meerdere B-diploma’s die voor het eerst in de B-klasse inschrijven.
– Voor honden met 1 of meerdere B-diploma’s die op grond van eerdere wedstrijdresultaten niet voldoen aan de eisen gesteld voor de B2-klasse.
– voor honden met 1 of meerdere certificaten behaald in de startersklasse in de OWT.

B2-klasse
– Voor honden die eerder in de B2-klasse inschreven.
– Voor honden met 1 of meerdere B-diploma’s die op eerdere Workingtesten in de B1-klasse tweemaal eindigden bij de eerste 5.
– Voor honden met 1 of meerdere B-diploma’s die op MAP’s op B-niveau tweemaal eindigden bij de eerste 5.
– Voor honden die op een CAC-veldwedstrijd georganiseerd door een Nederlandse Vereniging zijn gekwalificeerd met een kwalificatie ZG, G, of CQN maar daarbij niet werden geplaatst bij de eerste 3.
– Voor honden ouder dan 24 maanden die eerder bij diplomadagen en KJV-jachthondenproeven zijn opgegaan voor het A-diploma maar dit niet behaald hebben.
– Voor honden met 1 of meerdere certificaten behaald in de Novice-klasse in de OWT.

A-klasse
– Voor honden met 1 of meerdere A-diploma’s.
– Voor honden die op een CAC-veldwedstrijd georganiseerd door een Nederlandse Vereniging bij de eerste 3 zijn geëindigd met minimaal de kwalificatie ZG, of driemaal een kwalificatie G of   eenmaal een kwalificatie U behaald hebben.
– Voor honden met 1 of meerdere certificaten behaald in de Open Klasse in de OWT.

De deelnemer is verantwoordelijk voor de inschrijving in de juiste klasse. Indien tijdens of na de wedstrijd blijkt, dat is ingeschreven in een onjuiste klasse volgt diskwalificatie e/o verwijdering uit de uitslag.

In welke klasse inschrijven voor WT met buitenlandse FCI erkende kwalificatie?

Annuleringen

Het is mogelijk dat een eerder gedane inschrijving wordt geannuleerd. Wij hanteren daarbij de volgende procedure: 
* Annuleringen vóór de sluitingsdatum, indien zij reeds betaald hebben: Bedrag, minus 5,00 administratiekosten, retour.
* Geen plaatsing omdat maximum is bereikt en/of reserves niet mee kunnen doen omdat maximum is bereikt: Bedrag, minus 5,00 administratiekosten, retour.
* Annuleringen ná de sluiting inschrijving ontvangen géén inschrijfgeld retour, ongeacht of er een reservekandidaat mee kan doen.

Bekijk Workingtest 2019 foto’s in het fotoalbum.