Facebook-Icon-Facebook-Logo-Social-Media-Fb-Logo-Facebook-Logo-PNG-and-Vector-with-Transparent-Background-for-Free-Download

De NSDTRCN, oftewel Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland


Wij zijn de, door de Raad van Beheer, erkende rasvereniging voor de Nova Scotia Duck Tolling Retriever (Toller) in Nederland. De rasvereniging is opgericht in 1990 en zij is in het jaar 2000 als lid toegetreden tot de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

Het doel van de rasvereniging is
– Het instandhouden van het ras: Nova Scotia Duck Tolling Retriever.
– Het nemen en/of bevorderen van maatregelen ter verbetering van dit ras middels het verenigings fokreglement.
– Het nemen en/of verbeteren van maatregelen, die kunnen leiden tot verbetering van het welzijn van tot het ras behorende honden dmv het stimuleren van gezondheids bevorderende maatregelen volgens laatste inzichten.
– Het tegengaan dan wel verhinderen van handelingen strijdig met de voorgaande punten.
– Daarnaast heeft de rasvereniging ten doel fokkers en liefhebbers van de Nova Scotia Duck Tolling Retriever nader tot elkaar te brengen door het organiseren van evenementen.

De rasvereniging tracht dit doel te bereiken door
– Het verstrekken van inlichtingen betreffende de Nova Scotia Duck Tolling Retriever.
– Het houden van vergaderingen.
– Het onder de leden verspreiden van lectuur over het ras door middel van het officiële cluborgaan de “Toller Tales”.
– Het houden en/of ondersteunen van clubmatches, tentoonstellingen, fokdagen, werkproeven en veldwedstrijden.
– Het bevorderen van de opvoeding en africhting van de Nova Scotia Duck Tolling Retriever.
– Het voorlichten van de leden bij aankoop, import, dekking en verder in het algemeen en bij alles wat de fokkerij en het opfokken van honden betreft.
– Het bevorderen van het inschrijven van zowel nesten, als van enkele honden in de Nederlandse Hondenstamboekhouding.
– Het verlenen van haar bemiddeling tot het laten registreren van kennelnamen bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
– Het behulpzaam zijn bij de vorming en instandhouding van een goed keurmeestercorps.
– Al hetgeen verder aan het doel dienstbaar kan zijn, een en ander voor zover daarbij niet wordt gehandeld in strijd met de statuten, reglementen en wettige besluiten van de Raad van Beheer.