Facebook-Icon-Facebook-Logo-Social-Media-Fb-Logo-Facebook-Logo-PNG-and-Vector-with-Transparent-Background-for-Free-Download

Reglement Jachthonden Proeven & Reglement JPC NSDTRCN

Alle Retrieververenigingen maken gebruik van hetzelfde JPC reglement, per vereniging is deze al dan niet aangepast, zijn rasspecifieke of door de NSDTRCN (nog) niet georganiseerde hoofdstukken/artikelen doorgehaald of juist toegevoegd.

Het Reglement Jachthonden Proeven (RJP) reglementeert de te houden jachthondenproeven in Nederland. In dit reglement vindt u informatie over de definitie en doelstelling van jachthondenproeven, de soorten jachthondenproeven, de voorschriften voor het uitschrijven van jachthondenproeven en het verlenen van vergunningen, over het inschrijven en toelaten van honden op jachthondenproeven en over de organisatie, het verloop en de afwikkeling van jachthondenproeven. Er is een apart hoofdstuk over gedelegeerden, keurmeesters en officiële geweren en over klachten en geschillen. In de bijlagen worden de diverse proeven beschreven, de KNJV-proef, Meervoudige Apporteerproef (MAP), de Nimrodproef inclusief de selectieprocedure.

NSDTRCN JPC Reglement update 12 mei 2022.

Annuleringen

Het is mogelijk dat een eerder gedane inschrijving wordt geannuleerd. Wij hanteren daarbij de volgende procedure:
* Annuleringen vóór de sluitingsdatum, indien zij reeds betaald hebben: Volledige bedrag retour.
* Geen plaatsing omdat maximum is bereikt en/of reserves niet mee kunnen doen omdat maximum is bereikt: Volledige bedrag retour.
* Annuleringen ná de sluitingsdatum ontvangen hun inschrijfgeld terug, alleen als een reservekandidaat mee kan doen: Bedrag, minus administratiekosten, retour.
* Annulering ná sluitingsdatum – welke reden dan ook – zonder dat er een reserve voor in de plaats komt: Bedrag wordt niet retour gestort.

Het ORWEJA-reglement Jachthondenproeven kunt u downloaden: ORWEJA