Facebook-Icon-Facebook-Logo-Social-Media-Fb-Logo-Facebook-Logo-PNG-and-Vector-with-Transparent-Background-for-Free-Download

Procedure dekbeoordeling

Aanvraagformulier dekbeoordeling
Geboortemelding
Meld de geboorte van uw nest t.b.v. bijwerken gegevens op de website.

U wilt fokken? Meld uw combinatie vooraf aan met het dekbeoordelingsformulier!

De Fokaangelegenhedencommissie (FAC) van de NSDTRCN heeft een gebruikersvriendelijk digitaal dekbeoordelingsformulier op de website staan (zie link hierboven). Zo is het voor u als fokker gemakkelijk om uw geplande dekking te melden.

Het indienen van aanvraag voor een dekbeoordeling heeft verschillende voordelen voor u als fokker. De Fokaangelegenhedencommissie beschikt over een uitgebreide database met gezondheidsgegevens. Aan de hand van die gegevens beoordelen de FACleden of de geplande combinatie voldoet aan de eisen van het Verenigingsfokreglement (VFR) en het Kynologisch Reglement (KR). Voor u als fokker is het nuttig en aan te raden om gebruik te maken van de expertise van de Fokaangelegenhedencommissie. Neem gerust contact met hen op in geval van vragen. De FAC (en/of uw fokker) staat u graag met raad en daad bij. Houd er wel rekening mee dat er soms tijd overheen gaat voordat uw vraag beantwoord kan worden. De FAC (en/of uw fokker) kan u ook op weg helpen bij uw zoektocht naar een passende dekreu door te vertellen op welke zaken u moet letten. Het is echter niet de taak van de FAC om een reu voor/namens u te zoeken.

Een tweede voordeel is dat combinaties met een “Voldoet wel aan het VFR” worden gemeld op de website. Ook worden deze combinaties doorgegeven aan de contactpersoon van de club voor Toller nestinformatie. Dit Tollerinformatiepunt kan dan doorverwijzen als belangstellenden zich melden voor een pup. Het blijft natuurlijk uw eigen beslissing of u al dan niet met deze belangstellenden in zee wilt gaan.

Voorwaarden voor het indienen van een aanvraag voor een dekbeoordeling:

– Fokker/eigenaar teef en reu verklaren de inhoud van het Verenigingsfokreglement (VFR) en het Kynologisch Reglement (KR) te kennen en hiernaar te handelen.
– Een dekbeoordeling kan enkel aangevraagd worden door de eigenaar van de teef.
  Als eigenaar wordt gezien degene die op het eigendomsbewijs (behorende bij de stamboom) van de teef vermeld staat.
– De op het eigendomsbewijs van de teef geregistreerde eigenaar dient lid te zijn van de Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland.
– De Fokaangelegenhedencommissie (FAC) beoordeelt alleen combinaties van leden waarvan de pups zullen worden ingeschreven in het Nederlands Honden Stamboek (NHSB).
– De aanvraag dekbeoordeling dient bij voorkeur tenminste één (1) maand voor de verwachte loopsheid door middel van het volledig ingevulde online dekbeoordelingsformulier bij de
  Fokaangelegenhedencommissie (FAC) te worden ingediend.
– De Fokaangelegenhedencommissie hanteert een termijn van 3 weken, na bevestiging van ontvangst, voor het behandelen van het beoordelingsformulier en voor het publiceren van
  de combinatie op de website.
– Een aanvraag voor dekbeoordeling waarvan de teef inmiddels is gedekt wordt niet in behandeling genomen en niet gepubliceerd.
– Een niet volledig en/of niet juist ingevuld dekbeoordelingsformulier kan worden geweigerd (pak de stambomen erbij om fouten te voorkomen).
– Geboren nesten zonder dekbeoordeling worden niet geplaatst op de website!
– Door het indienen van een aanvraag voor een dekbeoordeling verplicht u zich, door middel van dit online formulier, melding te doen van een geboren nest, of u doet, maximaal 9 weken na de
  dekking, per e-mail naar de Fokaangelegenhedencommissie, melding dat uw teef leeg gebleven is. Leeg blijven teef eventueel vergezeld met opgave van vermoedelijke reden.
– Indien de teef leeg is gebleven zal de FAC u als fokker vragen of de combinatie bij volgende loopsheid wederom wordt toegepast. Zo ja, dan blijft de combinatie op de website staan.
  Echter als de ECVO binnen die periode verloopt, dient de fokker een nieuwe uitslag naar de FAC te sturen. Ontvangt de FAC geen nieuwe ECVO uitslag dan zal de combinatie, na het verlopen
  van de uitslag, worden verwijderd.

Wanneer stuurt u welke kopieën mee bij de aanvraag van een dekbeoordeling?

Kopieën ontvangen wij bij voorkeur digitaal ingescand als (pdf of jpg) indien het ingescande document onvoldoende leesbaar is kan deze worden geweigerd.
Verzenden via het FAC e-mail adres fac@tollertales.nl.

Niet vergeten: lees VFR artikel 2 ‘Fokregels, artikel 3 ‘Welzijnsregels’ en artikel 4 ‘Gezondheidsregels’.

– HD, ED en ECVO oogonderzoek

Als u het HD en ED onderzoek langer dan zes maanden geleden hebt laten doen, hoeft u geen kopie te sturen van de uitslag. De rasvereniging ontvangt namelijk de uitslagen van deze testen via de Raad van Beheer. Is het onderzoek recent uitgevoerd, stuurt u dan een kopie mee (per e-mail).
Na het ECVO onderzoek krijgt u géén gele kopie meer mee, de uitslag kunt u -na het onderzoek- downloaden via uw ‘mijnRvB’ account, de FAC ontvangt deze graag per mail.
Als de testen in het buitenland zijn gedaan, moet u ook kopieën van de uitslagen meesturen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een buitenlandse dekreu gebruikt of als u een hond heeft geïmporteerd die in het buitenland is onderzocht.

– DNA testen

Als de uitslagen bekend zijn bij de rasvereniging, hoeft u geen kopie te sturen. Deze uitslagen staan ook op de website. Staat de uitslag van uw hond daar niet bij, stuur dan een kopie mee van de ouderdieren. Mogelijk is de reu of teef al vrij bij geboorte. In dat geval stuurt u de uitslagen van de voorouders.
Note: Vrij door vererving door ouders tot maximaal 2 generaties is toegestaan. 

De FAC kan Embark / Laboklin / Labogen of andere laboratoria uitslagen overnemen als er een geregistreerd kenmerk van de hond op de uitslag vermeld staat. Geregistreerde kenmerken zijn: stamboomnaam, chipnummer en NHSB nummer. Er moet minimaal 1 van deze kenmerken vermeld zijn op de uitslag.

– DNA testen:
Verplicht:
prcd-PRA (Progressieve Retina Atrofie), JADD (Juvenile Addison’s Disease), DE(N) (Degenerative Encephalopathy), CDMC (Cerebellar Degeneration and Myositis Complex): minimaal één ouderdier moet ‘vrij’ zijn.

Optioneel:
CLAM, CDDY/IVDD, CEA/ch, CP1 (Cleft Palate 1), CLPS (Cleft Lip/Palate Syndactyly), BUFF (Dilute), DM (Degeneratieve Myelopathie).

Als één of beide ouderdieren zijn getest op één of meerdere van de genoemde aandoeningen/eigenschappen vragen wij u een kopie van het certificaat (per e-mail) te sturen aan de FAC.
Indien het DNA pattern van één of meerdere aandoeningen bepaald is bij geboorte stuurt u de uitslagen van de voorouders (per e-mail).
Note: Vrij door vererving door ouders tot maximaal 2 generaties is toegestaan. 

– Showuitslagen, lees VFR artikel 7 voor meer informatie t.a.v. de Exterieurregels

 

Heeft u vragen en/of opmerkingen over de digitale aanvraag dekbeoordeling?
Mail ze dan naar fac@tollertales.nl.

Fokaangelegenhedencommissie

Ellen van Oosten
Jolanda Achterberg