Facebook-Icon-Facebook-Logo-Social-Media-Fb-Logo-Facebook-Logo-PNG-and-Vector-with-Transparent-Background-for-Free-Download

Prijs van een pup

De Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland heeft géén richtlijn opgesteld voor de gangbare prijs voor een Tollerpup. Wanneer de vraag aan ons wordt gesteld wat een Toller kost, wordt in de regel het volgende geantwoord:

“De prijs die gehanteerd wordt door de fokkers, voor een pup gefokt volgens de eisen van de rasvereniging, ligt ergens tussen de 1100 en 1500 euro”.

De vereniging heeft echter géén zeggenschap over de prijs van een pup. Het is de fokker die bepaalt wat de prijs is van zijn/haar pups.
Op het ogenblik ligt de prijs voor een Toller ergens tussen 1100 en 1500 euro.
Maar let op! Een bepaalde (hoge) prijs is géén garantie voor een verantwoord gefokte pup of een verantwoorde fokker.
En een lagere prijs wil niet zeggen dat de pup niet op verantwoorde manier is gefokt!

Wees kritisch op de pupprijs, helaas zijn er fokkers die momenteel (vanwege de hoge vraag) exorbitant hoge pupprijzen vragen.

Het is de eveneens de verantwoordelijkheid van de pupkoper dat wordt nagevraagd in hoeverre een pup gefokt is volgens de reglementen (het geldende Verenigingsfokreglement), wat de fokker u te bieden heeft, wat zij doen om ervoor te zorgen dat u na 8 weken een pup meekrijgt die voorbereid is op de grote wereld om hem/haar heen, wat de service is die u van de fokker kan verwachten etc..

Vraag ook altijd om inzage van de gezondheidscertificaten en vraag uitleg als iets niet duidelijk is.

Het is aan u en wat u met de pup wilt gaan doen en wat uw verwachtingen zijn van de pup, om goed te kijken bij welke fokker u een pup koopt.
Gaat u voor de fokker die snel een pup beschikbaar heeft of gaat u voor een combinatie die u aanspreekt en/of de fokker waar u een goed gevoel bij heeft?

Bij een goede fokker, kunt u vóór maar ook ná de aanschaf van de pup, terecht voor vragen over voeding, beweging, opvoeding en dergelijke. Ook kunnen ze u vaak bijstaan bij het werken met de hond, zoals jachttraining, agility, obedience, enzovoort.

De aanschaf maar ook de verkoop van een pup is voor een heel groot deel een kwestie van vertrouwen. Als de fokker twijfels heeft bij een aspirant koper, mag en kan hij weigeren de pup te verkopen. Uiteraard geldt dit ook voor de aspirant koper. Deze moet goed voor zichzelf bepalen of de fokker en het nest hem/haar bevalt.

Vergeet niet dat u een hond aanschaft voor ongeveer 12 tot 15 jaar.

De NSDTRCN beschouwt de aankoop van een pup als een zaak tussen fokker en koper. Ook wanneer er volgens de regels van de vereniging is gefokt. Daarom aanvaardt de vereniging geen aansprakelijkheid voor problemen met pups of problemen tussen fokker en koper.

Het fokken van rashonden is niet zo maar een hobby, het is een passie!

Het betekent meer dan eens dat de fokker ook wel eens ‘nee’ moet zeggen tegen andere zaken en dat men keuzes maakt waarin de honden voorop staan. Zeker in het geval wanneer er pups zijn betekent het dat de fokker 8 weken lang, 7 dagen per week en 24 uur per dag klaar moet (kunnen) staan voor de hond(en) en de pups.

Daarnaast betekent het ook dat, in onze ogen, de fokker altijd klaar staat voor de puppykoper met vragen over zijn pup in voor- maar ook in tegenspoed.
Fokken doet een fokker (in principe) niet met zijn/haar beurs, fokken doet hij/zij vooral met het hart, met liefde voor het ras, ons ras: de Nova Scotia Duck Tolling Retriever.

Rekening houdende met genoemde punten zal een fokker in de regel de prijs van een pup bepalen. Veel uitgaven staan vast, andere kan de fokker naar eigen wens en behoefte toevoegen.
Hoeveel een fokker bijtelt per pup voor het werk, zorg en risico dat een pup meebrengt is aan de fokker zelf maar zal uiteindelijk de prijs voor een pup mede bepalen.

Wij laten het aan u over om uit te maken wat “duur” of “veel geld” is voor een Nova Scotia Duck Tolling Retriever.

Note: Niet alle fokkers vragen een aanbetaling maar indien een fokker een aanbetaling vraagt dan geldt het volgende:
• een aanbetaling is pas gerechtvaardigd (conform het consumentenrecht) als er daadwerkelijk een product (pup) tegenover staat, dus pas als de pups daadwerkelijk geboren zijn en de koper voor een pup in aanmerking komt.
•  er mag dus géén aanbetaling worden gevraagd als er géén product (pup) beschikbaar is (m.a.w. er nog geen pups geboren zijn).
•  een aanbetaling mag wettelijk niet meer bedragen dan 50% van de verkoopwaarde.
•  zien partijen af van de koop dan dient de aanbetaling in zijn geheel te worden terugbetaald (er wordt immers géén pup (product) geleverd).
•  let op! Vraag vooraf altijd inzage in de koopovereenkomst en teken niets waar u het niet mee eens bent.