Facebook-Icon-Facebook-Logo-Social-Media-Fb-Logo-Facebook-Logo-PNG-and-Vector-with-Transparent-Background-for-Free-Download

Nieuws Raad van Beheer

 

Mailing RvB 06122023

Foknormen, stap vooruit in zorgvuldige fokkerij!

Op de Algemene Vergadering (AV) van de Raad van Beheer op 2 december jl. was één van de belangrijkste agendapunten het invoeren van foknormen voor een nog zorgvuldigere fokkerij. Met veel enthousiasme kunnen we mededelen dat de foknormen met een overgrote meerderheid zijn aangenomen door onze leden/fokkers.

De Raad van Beheer gaat nu met de rasverenigingen in overleg welke foknormen moeten gelden voor hun ras. De foknormen zijn bijvoorbeeld verplichte screeningsresultaten, zoals oogonderzoeken of heupdysplasie, of een minimale fokleeftijd. Als de normen eenmaal zijn vastgesteld worden deze op de website van de Raad van Beheer gepubliceerd. Vijf tot acht maanden later zullen ze ook echt gecontroleerd gaan worden en op de stamboom worden vermeld. Dit betekent concreet dat midden 2024 de eerste stambomen met vermelding uitgegeven gaan worden. Hiermee geven we inzicht in de maatregelen die de fokker genomen heeft om gezonde en sociale pups te fokken. Het is overigens géén gezondheidsgarantie, die kan bij fokken nooit gegeven worden.

Voor een verdere toelichting RvB en om een antwoord te geven op de meestgestelde vragen, klik hier:

Note: ook te lezen in TT4-2023
De foknormen zullen in 4 fases worden ingevoerd; fase 1 zijn de rasverenigingen die al een normenmatrix hebben aangeleverd die ook al is goedgekeurd. Fase 4 betreffen de rassen die geen
rasvereniging hebben, plus de rasverenigingen die geen normenmatrix willen en niets hebben aangeleverd. Uiteindelijk zal voor deze categorie een matrix worden opgesteld door het bestuur van de Raad van Beheer, op aanwijzing van de Commissie Gezondheid. De Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland valt onder fase 1.

De RvB geeft regelmatig de nieuwsbrief “Raadar” uit met informatie over het houden van honden. De RvB kan zich voorstellen dat je als fokker ook graag die items wilt lezen die specifiek over fokken gaan. Daarvoor brengen zij de Raadar Fokker Special met informatie speciaal voor fokkers. Als fokker ontvang je deze standaard als je een fokker account op MijnRvB hebt.

Je kunt hieronder alle vorige edities lezen Raadar Fokker Specials:
raadar-fokker-special-2019-mei
raadar-fokker-special-2022-oktober

Mailing RvB 04122023

Raad van Beheer zet met foknormen stap in zorgvuldige fokkerij!

Beste lezer,

De Raad van Beheer is een vereniging met als aangesloten leden onder andere ruim 200 rasverenigingen. Dat betekent dat belangrijke besluiten genomen worden op een algemene vergadering waar onze leden hun stem uitbrengen. Op de Algemene Vergadering (AV) van de Raad van Beheer op 2 december jl. was één van de belangrijkste agendapunten het invoeren van foknormen voor een nog zorgvuldigere fokkerij. Met veel enthousiasme kunnen we mededelen dat de foknormen met een overgrote meerderheid zijn aangenomen door onze leden/fokkers.

De Raad van Beheer gaat nu met de rasverenigingen in overleg welke foknormen moeten gelden voor hun ras. De foknormen zijn bijvoorbeeld verplichte screeningsresultaten, zoals oogonderzoeken of heupdysplasie, of een minimale fokleeftijd. Als de normen eenmaal zijn vastgesteld worden deze op de website van de Raad van Beheer gepubliceerd. Vijf tot acht maanden later zullen ze ook echt gecontroleerd gaan worden en op de stamboom worden vermeld. Dit betekent concreet dat midden 2024 de eerste stambomen met vermelding uitgegeven gaan worden. Hiermee geven we inzicht in de maatregelen die de fokker genomen heeft om gezonde en sociale pups te fokken. Het is overigens géén gezondheidsgarantie, die kan bij fokken nooit gegeven worden. 

Rashondenfokkers die zich houden aan de foknormen voor hun ras onderscheiden zich van fokkers die zich niet conformeren aan deze zorgvuldige fokkerij. Door de vermelding op de stamboom, ziet de consument in één oogopslag of pups gefokt zijn volgens de fokvoorwaarden voor dit ras.

Een kritische koper verdiept zich al ruim voordat hij een pup koopt in tal van zaken die met de aanschaf te maken hebben. Wij vinden het daarom belangrijk dat de koper al vóór de aanschaf ziet of de pups uit de oudercombinatie aan de foknormen voldoen. Wij vinden het ook belangrijk dat een fokker de combinatie kan controleren vóórdat de dekking feitelijk plaatsvindt. Daarom hebben we een softwaremodule ontwikkeld waarmee je – geautomatiseerd – de combinatie van reu en teef kunt controleren en direct uitsluitsel hebt of de (pup uit de) combinatie voldoet aan de foknormen voor het betreffende ras. 
 
Wij hopen dat deze aanpak gevolg zal krijgen binnen de totale hondenfokkerij in Nederland, zodat een duurzaam fokbeleid een algemeen goed wordt voor alle hondenfokkers, ongeacht of ze rashonden of look-alikes fokken.

De fokkers van stamboomhonden ontvangen woensdag nog een uitgebreide mail over de foknormen.

Informatie Raad van Beheer – oktober 2023

Aan de verenigingen aangesloten bij de Raad van Beheer

Succesvolle informatiedag Normenmatrix

Op zaterdag 7 oktober jl. vond de informatiedag over de Normenmatrix plaats. Het was een succesvolle dag waarbij ruim 150 mensen de gehele dag aanwezig waren. Jakko Broersma startte de dag met een interactieve uitleg over de normenmatrix/foknormen waarna de leden van de Commissie Gezondheid diverse presentaties gaven. Het verslag en de presentaties zijn terug te vinden via onderstaande links.