Logo NSDTRCN

KNJV-Meervoudige Apporteer Proef (M.A.P.)

Een Meervoudige Apporteerproef (MAP) bestaat uit zes meervoudige, niet gestandaardiseerde apporteerproeven op B-niveau (A tot en met F) en twee meervoudige, niet gestandaardiseerde apporteerproeven op A-niveau (G en H). waar bij iedere proef twee stuks dood veer- of haarwild geapporteerd dienen te worden.

Het doel van de Meervoudige Apporteerproef is het beoordelen van het werk na het schot van de deelnemende honden onder meer jachtpraktijk gerichte omstandigheden alsmede het in wedstrijdverband vergelijken van de prestaties van de deelnemende honden.

De proeven zijn niet vooraf bekend en zijn gesimuleerde jachtsituaties. Deelname aan een MAP is uitsluitend mogelijk indien de hond in het bezit is van een KNJV B of KNJV A diploma.

De proeven worden uitgezet en gekeurd volgens het ORWEJA-reglement Jachthondenproeven.
Het ORWEJA-reglement Jachthondenproeven kunt u downloaden: http://www.orweja.nl/regelementen/reglement-jachthondenproeven-rjp 

De deelnemer is verantwoordelijk voor de inschrijving in de juiste klasse. Indien tijdens of na de wedstrijd blijkt, dat is ingeschreven in een onjuiste klasse volgt diskwalificatie e/o verwijdering uit de uitslag.

In welke klasse inschrijven voor een M.A.P. met buitenlandse kwalificatie?

Annuleringen

Het is mogelijk dat een eerder gedane inschrijving wordt geannuleerd. Wij hanteren daarbij de volgende procedure:

Annuleringen vóór de sluitingsdatum, indien zij reeds betaald hebben: Volledige bedrag retour.

Geen plaatsing omdat maximum is bereikt en/of reserves niet mee kunnen doen omdat maximum is bereikt: Volledige bedrag retour.

Annuleringen ná de sluitingsdatum ontvangen hun inschrijfgeld terug, alleen als een reservekandidaat mee kan doen: Bedrag, minus administratiekosten, retour.

Annulering ná sluitingsdatum – welke reden dan ook – zonder dat er een reserve voor in de plaats komt: Bedrag wordt niet retour gestort.