Facebook-Icon-Facebook-Logo-Social-Media-Fb-Logo-Facebook-Logo-PNG-and-Vector-with-Transparent-Background-for-Free-Download

KJV-Meervoudige Apporteer Proef (M.A.P.)

Een Meervoudige Apporteerproef (MAP) bestaat uit zes meervoudige, niet gestandaardiseerde apporteerproeven op B-niveau (A tot en met F) en twee meervoudige, niet gestandaardiseerde apporteerproeven op A-niveau (G en H). waar bij iedere proef twee stuks dood veer- of haarwild geapporteerd dienen te worden.

Het doel van de Meervoudige Apporteerproef is het beoordelen van het werk na het schot van de deelnemende honden onder meer jachtpraktijk gerichte omstandigheden alsmede het in wedstrijdverband vergelijken van de prestaties van de deelnemende honden.

De proeven zijn niet vooraf bekend en zijn gesimuleerde jachtsituaties.
Om toegelaten te kunnen worden tot de proeven voor het MAP B-diploma, moet de hond voorafgaande aan de MAP, tenminste tweemaal op een SJP voor alle C en B proeven een voldoende hebben behaald, waarvan tenminste één keer een totaal score van minimaal 68 punten is behaald.
Om toegelaten te kunnen worden tot de proeven voor het MAP A-diploma, moet de hond voorafgaande aan de MAP, tenminste twee A-diploma’s op een Standaard Jachthondenproef hebben behaald. Eén van deze A-diploma’s moet een score van tenminste 85 punten hebben.

De proeven worden uitgezet en gekeurd volgens het ORWEJA-reglement Jachthondenproeven.
Het ORWEJA-reglement Jachthondenproeven kunt u downloaden via de Orweja site.

De deelnemer is verantwoordelijk voor de inschrijving in de juiste klasse. Indien tijdens of na de wedstrijd blijkt, dat is ingeschreven in een onjuiste klasse volgt diskwalificatie e/o verwijdering uit de uitslag.