Facebook-Icon-Facebook-Logo-Social-Media-Fb-Logo-Facebook-Logo-PNG-and-Vector-with-Transparent-Background-for-Free-Download

Jachttraining

Regelmatig wordt de vraag gesteld: “Ik wil graag jachttraining met mijn Toller doen. Maar waar en wanneer kan ik hiermee beginnen?” U kunt al op een leeftijd van ongeveer 10 weken starten met een “puppyjachttraining”, maar wel met het advies om daarnaast ook een reguliere puppytraining te volgen. De laatstgenoemde wordt door diverse hondenscholen en kynologenclubs gegeven, die ook bij u in de omgeving te vinden zijn.

Wij adviseren: ga eerst kijken en vraag of u een les mag komen bijwonen en vraag of men de Toller kent en ervaring heeft met het trainen van een Toller, voordat u zich inschrijft voor een cursus. Als u er dan een goed gevoel bij hebt, kunt u daar de (jacht)training volgen. Een Toller moet u op een positieve manier met heel veel geduld trainen. Hij presteert slecht onder al te grote druk.

Tijdens de puppy-jachttraining leert hij spelenderwijs alles wat hij straks als volwassen jachthond moet weten. Het komen op de fluit, volgen, blijven, apporteren, verloren zoeken, sleepspoortje enz. komt allemaal aan bod. Zelfs het dirigeren wordt al speldenderwijs aangeleerd.

Tijdens een reguliere puppycursus leert u hoe u spelenderwijs uw jonge hond een aantal basisvaardigheden kunt bijbrengen zoals zitten, liggen, komen, netjes meelopen zonder te trekken en tandjes laten zien. Verder kunt u op de puppycursus alle vragen stellen die in de loop van de week bij u opkomen. Van dingen over de voeding, zindelijk maken, vernielzuchtig gedrag, alleen laten tot aan hoe lang de jonge hond per dag uitgelaten mag worden. Samen met de instructeur kunt u vroegtijdig gedrag onderkennen dat later tot problemen zou kunnen leiden en dit met zachte hand in goede banen leiden.

Naast een puppycursus is het tegelijkertijd van belang om de pup goed te socialiseren om hem voor te bereiden op alle aspecten waar hij in zijn leven mee te maken kan krijgen. Na de puppyjachttraining stroomt u door naar een vervolgcursus of u kiest u uit het aanbod “jachttrainingsgroepen” de vervolgcursus. Onder andere te vinden via internet op de site www.jachttraining.nl onder “Trainingsgroepen”. Er is een keuze te maken door heel Nederland.

Vele wegen leiden naar Rome. Er zijn diverse soorten trainingen, die hopelijk leiden naar eenzelfde resultaat. Belangrijk is, dat u zich kunt vinden in de manier waarop er getraind wordt en uw hond er positief op reageert en progressie vertoont! Let er op of er staande of lopende jachthonden op de cursus zitten. Deze honden worden op een andere manier getraind. Zij kunnen met meer druk, een stevige hand en dito stemgeluid getraind worden. Maar vaak zie je dat Tollers dit niet aankunnen en erg onder de indruk zijn en gefrustreerd raken. Dan is het te verkiezen uit te zien naar een andere jachttrainingscursus. Het liefst met zoveel mogelijk andere retrieverrassen. Daar voelt een Toller zich toch beter bij thuis.

Al uw vragen betreffende “jachttraining” met uw Toller, kunt u mailen naar jpc@tollertales.nl.

 

Geschreven door
Esther Booker
Jachtproevencommissie