Facebook-Icon-Facebook-Logo-Social-Media-Fb-Logo-Facebook-Logo-PNG-and-Vector-with-Transparent-Background-for-Free-Download

Jacht (JPC) info

 

Jachtproeven Commissie NSDTRCN:

Esther Booker

E-mail adres: jpc@tollertales.nl

Alle Retrieververenigingen maken gebruik van hetzelfde JPC reglement, per vereniging is deze al dan niet aangepast, zijn rasspecifieke of door de NSDTRCN (nog) niet georganiseerde hoofdstukken/artikelen doorgehaald of juist toegevoegd.

NSDTRCN JPC Reglement_per maart 2024

CLUBDIPLOMADAG (CDD)

Een Clubdiplomadag omvat een aantal gestandaardiseerde proeven van kunstmatige aard, waarbij het niveau en de bruikbaarheid van de hond voor het werk na het schot getest en beoordeeld worden.

Op een clubdiplomadag worden een aantal proeven afgelegd, die vast omschreven zijn in het Jachtproeven reglement van de NSDTRCN.

Er kan op drie nivo’s worden deelgenomen, van beginner (nivo C) tot ver gevorderd (nivo A) met voor elk nivo overeenkomstige proeven. De C- en B-proeven worden afgelegd met dummy’s, de A-proeven met wild (duif en eend). Iedereen doet de C-proeven. Degenen die voor B of A hebben ingeschreven, doen tevens de B-proeven. Alleen de A deelnemers lopen de A proeven (mits zij voldoende punten hebben op de C en B onderdelen).

De minimumleeftijd om mee te mogen doen is:

  • in de C-klasse: 9 maanden
  • in de B-klasse: 12 maanden
  • in de A-klasse: 18 maanden

Diploma C:
Proef A: Aangelijnd en los volgen
Proef B: Uitsturen en komen op bevel
Proef C: Houden van de aangewezen plaats
Proef D: Apport te land
Proef E: Apport uit diep water

Diploma B (C-proeven A t/m E plus):
Proef F: Verloren apport te land
Proef G: Markeerapport te land
Proef H: Apport over diep water

Diploma A (B- en C-proeven A t/m H plus):
Proef I: Dirigeerproef te land
Proef J: Apport van verre loper over breed water

Een diploma wordt afgegeven voor het niveau waarop alle proeven met een voldoende zijn beoordeeld. Dat kan dus afwijken van het niveau waarop is ingeschreven.

WORKINGTEST (WT)

Tijdens de workingtest worden de honden beoordeeld op het afleggen van een aantal niet vooraf bekende proeven, welke nagebootste jachtsituaties zijn. Voor deelname op de diverse niveau’s bestaan toelatingseisen. Het is niet toegestaan in te schrijven voor een lagere klassen dan waarvoor men zich ergens heeft gekwalificeerd (behoudens de genoemde uitzonderingen).

Er zijn vier WT klassen. De C-klasse, de B1-klasse, de B2-klasse en de A-klasse. Inschrijving in een klasse vindt plaats op basis van eerder behaalde resultaten tijdens clubdiplomadagen en workingtesten georganiseerd door Nederlandse retrieverrasverenigingen, resultaten binnen ORWEJA verband behaald op KJV-jachthondenproeven, MAP’s en veldwedstrijden of kwalificaties behaald in het buitenland.

C-klasse
– Voor honden met 1 of meerdere C-diploma’s.
– Voor honden met 1 of meerdere B-diploma’s, die de leeftijd van 18 maanden nog niet hebben bereikt en waarvan de voorjager de hond nog niet wenst in te schrijven in de B-klasse.

B1-klasse
– Voor honden met 1 of meerdere B-diploma’s die voor het eerst in de B-klasse inschrijven.
– Voor honden met 1 of meerdere B-diploma’s die op grond van eerdere wedstrijdresultaten niet voldoen aan de eisen gesteld voor de B2-klasse.
– voor honden met 1 of meerdere certificaten behaald in de startersklasse in de OWT.

B2-klasse
– Voor honden die eerder in de B2-klasse inschreven.
– Voor honden met 1 of meerdere B-diploma’s die op eerdere Workingtesten in de B1-klasse tweemaal eindigden bij de eerste 5.
– Voor honden met 1 of meerdere B-diploma’s die op MAP’s op B-niveau tweemaal eindigden bij de eerste 5.
– Voor honden die op een CAC-veldwedstrijd georganiseerd door een Nederlandse Vereniging zijn gekwalificeerd met een kwalificatie ZG, G, of CQN maar daarbij niet werden geplaatst bij de eerste 3.
– Voor honden ouder dan 24 maanden die eerder bij diplomadagen en KJV-jachthondenproeven zijn opgegaan voor het A-diploma maar dit niet behaald hebben.
– Voor honden met 1 of meerdere certificaten behaald in de Novice-klasse in de OWT.

A-klasse
– Voor honden met 1 of meerdere A-diploma’s.
– Voor honden die op een CAC-veldwedstrijd georganiseerd door een Nederlandse Vereniging bij de eerste 3 zijn geëindigd met minimaal de kwalificatie ZG, of driemaal een kwalificatie G of eenmaal een kwalificatie U behaald hebben.
– Voor honden met 1 of meerdere certificaten behaald in de Open Klasse in de OWT.

De deelnemer is verantwoordelijk voor de inschrijving in de juiste klasse. Indien tijdens of na de wedstrijd blijkt, dat is ingeschreven in een onjuiste klasse volgt diskwalificatie e/o verwijdering uit de uitslag.
Een voorjager mag slechts met één hond deelnemen aan de WorkingTest!

StandaardJachtProef (SJP)

KJV (Koninklijke Jagers Vereniging, voorheen KNJV, Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging)

Een (SJP) StandaardJachtProef bestaat uit drie gestandaardiseerde gedrag – en gehoorzaamheidsproeven (A tot en met C) en zeven gestandaardiseerde apporteerproeven (D tot en met J).
Een SJP-proef is vergelijkbaar met een Clubdiplomadag maar er wordt voornamelijk gewerkt met koud wild en niet met dummy’s (op een paar C-proeven na).

De proeven worden uitgezet en gekeurd volgens het ORWEJA-reglement Jachthondenproeven.

Het ORWEJA-reglement Jachthondenproeven kunt u downloaden: http://www.orweja.nl/reglementen/ 
Inschrijven voor SJP (standaardjachtproef), MAP (Meervoudige Apporteerproef) en veldwedstrijden gaat via het digitale ORWEJA wedstrijdensysteem My ORWEJA.
Voor meer informatie kijk op http://www.orweja.nl/myorweja/

Wilt u wat meer weten over jachthonden en waar er wedstrijden worden gehouden:

De wedstrijdkalenders van de andere Retrieververenigingen zijn te vinden op:

Chesapeake Bay Retriever Club Nederland: www.chesapeakebayretrieverclubnederland.nl 
Flatcoated Retriever Club: www.frc-nl.com 
Golden Retriever Club Nederland: www.goldenretrieverclub.net
Golden Retriever Vereniging www.goldenretrieververeniging.nl/jacht/
Labrador Kring Nederland: www.labradorkring.nl 
Nederlandse Labrador Vereniging: www.nlv.nu 
Werkende Flatcoated Retriever Groep www.wfrg.nl/index.php/evenementen/agenda

ORWEJA Jachtproeven: www.orweja.nl/jachthondenproeven/  

In welke klasse inschrijven met buitenlandse FCI erkende kwalificatie?

 

Annuleringen

Het is mogelijk dat een eerder gedane inschrijving wordt geannuleerd. Wij hanteren daarbij de volgende procedure: 
* Annuleringen vóór de sluitingsdatum, indien zij reeds betaald hebben: Bedrag, minus 5,00 administratiekosten, retour.
* Geen plaatsing omdat maximum is bereikt en/of reserves niet mee kunnen doen omdat maximum is bereikt: Bedrag, minus 5,00 administratiekosten, retour.
* Annuleringen ná de sluiting inschrijving ontvangen géén inschrijfgeld retour, ongeacht of er een reservekandidaat mee kan doen.