Facebook-Icon-Facebook-Logo-Social-Media-Fb-Logo-Facebook-Logo-PNG-and-Vector-with-Transparent-Background-for-Free-Download

Informatie en formulieren gezondheidsonderzoeken

 

Algemeen Onderzoeksreglement, Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland

Een van de taken van de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland is de begeleiding van de fokkerij en het houden van (ras)honden en (ras)hondenpopulaties in Nederland. Met nadruk speelt hierbij de gezondheid, het gedrag en het welzijn van zowel de individuele hond als van de populatie een rol. Om deze te bevorderen en wetenschappelijk te begeleiden heeft de Raad van Beheer een afdeling Gezondheid, Gedrag en Welzijn (GGW) ingesteld. GGW zal o.a. onderzoeken naar erfelijke afwijkingen coördineren, waarbij op gestandaardiseerde wijze honden op een bepaalde afwijkingen zullen worden onderzocht en geclassificeerd.

Rapportage aan de rasvereniging:
* De beoordelingsresultaten (HD/ED/ECVO/Patella/COCHLEAIRE DOOFHEID) van alle onderzochte rashonden worden aan de rasvereniging(en) van het betreffende ras ter beschikking gesteld.
  De rasvereniging(en) is/zijn gehouden deze door Raad van Beheer ter beschikking gestelde gegevens – conform overeenkomst – aan derden toegankelijk te maken.
* De Raad van Beheer behoudt zich het recht voor valide beoordelingsresultaten waarbij afwijkingen zijn komen vast te staan openbaar te maken en aan de rasvereniging(en) door te geven, ook
  indien de eigenaar/houder geen recht heeft op toezending van het certificaat, zulks in het algemeen belang van het ras.
* Alvorens openbaarmaking en/of toezending zal plaatsvinden, worden de beoordelingsresultaten eerst ontdaan van de persoonsgegevens van de eigenaar/houder.
* De Raad van Beheer en de rasvereniging(en) zijn gehouden, indien er bezwaar tegen de beoordeling of het resultaat is gemaakt, dan wel de bezwaartermijn nog open staat, openbaarmaking of
  doorzending van het resultaat op te schorten totdat op het bezwaarschrift is beslist respectievelijk de bezwaartermijn is verstreken.
* Naast de rasvereniging is ook de Raad van Beheer gerechtigd de onderzoeksresultaten openbaar te maken, waarbij de persoonsgegevens van de eigenaar/houder achterwege dienen te
  blijven.

DNA testen, waar moet ik zijn voor wat?

Orthopedic Foundation for Animals (OFA)

Degeneratieve Encephalopathy (DEN)

Veterinary Genetics Laboratory (VGL)

Voor DNA testen, CLPS, CP1, JADD, CDDY, BUFF

VHL, Laboklin, VGL
PRCD-PRA, CEA/ch, DM, Dilute (buff), CLPS

Onderzoek Levershunt

Onderzoek naar auto-immuunziekte

Portosystemic Shunt Research

Formulieren voor het opsturen van bloedmonsters van Tollers met levershunt, ouderdieren en nestgenootjes

Wetenschappelijke publicaties