Logo NSDTRCN

Informatie en formulieren gezondheidsonderzoeken

 

Onderzoek Levershunt

Onderzoek naar auto-immuunziekte

Orthopedic Foundation for Animals (OFA)

Degeneratieve Encephalopathy (DEN)

Portosystemic Shunt Research

Formulieren voor het opsturen van bloedmonsters van Tollers met levershunt, ouderdieren en nestgenootjes

Veterinary Genetics Laboratory (VGL)

Voor DNA testen, CLPS, CP1, JADD, CDDY, BUFF

VHL, Laboklin, VGL
PRCD-PRA, CEA/ch, DM, Dilute |(buff), CLPS

Wetenschappelijke publicaties