Facebook-Icon-Facebook-Logo-Social-Media-Fb-Logo-Facebook-Logo-PNG-and-Vector-with-Transparent-Background-for-Free-Download

Toller importeren of exporteren

 

Importhonden Update 29-12-2014

Dieren jonger dan 15 weken kunnen Nederland vanaf 29-12-2014 niet meer worden binnengebracht zonder rabiësvaccinatie (en chip en paspoort) voor 15 weken (= 12 weken plus 21 dagen).
Voor de export geldt dat sommige landen net als Nederland, niet tegen rabiës geënte puppies niet (meer) toelaten. Andere landen wel onder voorwaarden, zoals een afgegeven verklaring of vergezeld van het moederdier.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de LICG. Klik hier voor de betreffende pagina

Van de site van de Raad van Beheer – 30 november 2006

Registratie Importhonden Update

Op de publicatie over de wijziging Registratie Importhonden van 15 november zijn veel vragen binnengekomen.

Ter verduidelijking: Vanaf 1 januari 2007 zal de Raad van Beheer importhonden slechts inschrijven in het NHSB als het identificatienummer (chip of tatoeage) van de hond overeenkomt met het nummer op de bijbehorende documenten (stamboom, exportpedigree of anders genaamde officiële FCI erkende documenten).

Met het hanteren van de bovenstaande regel houden wij ons aan de geldende Europese wetgeving, de regels van de FCI en het Kynologisch Reglement.

Voor alle duidelijkheid

Als een hond geen chip of tatoeage heeft mag deze hond niet geïmporteerd worden (dwz de Nederlandse grens niet over) en wordt deze dus ook niet ingeschreven in het NHSB of een van de bijlagen. De Chipper van de Raad van Beheer zal dus bij het ontbreken van een leesbare identificatie geen chip meer in de hond plaatsen.

De volgende officiële regels zijn van toepassing (aangepast):

– Een hond afkomstig uit een land dat is aangesloten bij de FCI, of afkomstig is uit een land waarvan de stamboekhouding door de FCI wordt erkend, kan slechts worden ingeschreven in het NHSB als deze hond vergezeld gaat van een exportpedigree.
– Het identificatienummer op de stamboom en/of de exportpedigree dient overeen te komen met het identificatienummer van de desbetreffende hond.
– Als de onder 1 bedoelde kennelclub geen exportpedigrees afgeeft, dient het identificatienummer in ieder geval op de stamboom te staan en dient dit identificatienummer overeen te komen met het identificatienummer van de desbetreffende hond.
– Als de hond moet worden aangekeurd omdat deze afkomstig is uit een land dat niet is aangesloten bij de FCI, of afkomstig is uit een land waarvan de stamboekhouding niet door de FCI is erkend, dient de aankeuring van de desbetreffende hond niet plaats te vinden dan na overleg met de betreffende rasvereniging en uitdrukkelijke toestemming van de portefeuillehouder I&R.
– Om geschillenprocedures e.d. te vermijden wordt een overgangsperiode betracht tot 1 januari 2007 waarin een combinatie wordt gemaakt van wenselijkheid en werkelijkheid, e.e.a. in individuele gevallen te besluiten door de portefeuillehouder I&R in overleg met de betreffende rasvereniging.

Registratie Importhonden – 15-11-2006

Vanwege de problematiek bij het importeren van honden die niet voorzien zijn van een identificatie (chip of tatoeage) en de geldende regels van de Europese wetgeving, de FCI en het Kynologisch Reglement, zijn de navolgende uitvoeringsregels voor de import en registratie van importhonden van kracht:
Een hond afkomstig uit een land dat is aangesloten bij de FCI of afkomstig is uit een land wiens stamboekhouding wordt erkend kan slechts worden ingeschreven indien deze hond vergezeld gaat van een export pedigree.
Het identificatienummer (chip of tatoeage) dat vermeld is op de stamboom en/of de export pedigree en de desbetreffende hond dienen overeen te komen.
Indien de hond aangekeurd moet worden omdat hij afkomstig is uit een land dat niet is aangesloten bij de FCI of afkomstig is uit een land wiens stamboek niet wordt erkend dient de aankeuring van de betreffende hond niet plaats te vinden dan na overleg met de betreffende rasvereniging en uitdrukkelijke toestemming van de portefeuillehouder Identificatie & Registratie.
De procedure onder punt 3 geldt eveneens voor landen die aangesloten zijn bij of gelieerd zijn aan de FCI maar geen export pedigrees afgeven.
Tot 1 januari 2007 is er nog een overgangstermijn waarin een combinatie wordt gemaakt van wenselijkheid en werkelijkheid, e.e.a. in individuele gevallen te besluiten door de portefeuillehouder I&R in overleg met de betreffende rasvereniging.

American Kennel Club

De American Kennel Club (AKC) heeft recentelijk bekend gemaakt dat er vanaf 1 maart 2006 nieuwe regels gelden voor geïmporteerde honden waarmee men in Amerika wil fokken.
Van deze honden dient, voordat men deze gebruikt in de fokkerij, een DNA profiel te worden gemaakt. Dit sluit aan bij de overige DNA profiel regels die de AKC heeft ingevoerd voor o.a. veelgebruikte dekreuen.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de AKC. Klik hier voor de betreffende nieuwspagina