Logo NSDTRCN

Hoopers

Hoopers is dé nieuwe hondensport in Nederland. Oorspronkelijk komt deze vorm van hondensport uit Amerika. Daar is het ontwikkeld voor honden die nog niet aan Agility (Behendigheid) mee kunnen doen omdat ze te jong zijn of voor de honden die te oud zijn en de lichamelijke belasting niet meer aan kunnen. Ook in Duitsland en Zwitserland wordt al veel gedaan met deze sport. In Nederland is het nu helemaal in opkomst.

Uiteindelijk is Hoopers nu een leuke, nieuwe en volwaardige opzichzelfstaande hondensport geworden en volop in ontwikkeling.

Hoopers is een sport met bepaalde fysieke en mentale eisen. De aangepaste hindernissen zorgen voor een minimale lichamelijke belasting voor zowel hond als handler. Dat betekent dat vrijwel elke hond kan meedoen met deze sport en ook vrijwel elke handler kan dit doen.

Van de hond wordt veel denkwerk verwacht, maar ook fysieke uitdaging. Van de handler wordt ook veel denkwerk verwacht, maar het fysieke aspect is voor deze zeer beperkt. En dat betekent dat ook mensen met een lichamelijke beperking toch een hele leuke actieve sport kunnen beoefenen samen met hun hond(en)

Hoopers is dus geschikt voor een zeer brede doelgroep.

• Het is een volwaardige opzichzelfstaande sport geschikt voor bijna alle honden.
• Het bevordert de samenwerking en binding met de handler.
• Het brengt meer rust in de hond, omdat de hond ook nadenkt.
• De handler wordt bewuster van de eigen lichaamstaal.
• Het kan dienen als voorbereiding op een andere sport.
• Honden die fysiek minder belastbaar zijn, kunnen alsnog een leuke sport beoefenen.

En Hoopers is ook goed te combineren met andere sporten, omdat dit niet conflicteert met andere oefeningen. Dat maakt dit een sport voor honden van alle leeftijden.

De hindernissen bij Hoopers zijn allemaal laag bij de grond om de belasting voor de hond zo minimaal mogelijk te houden. Er wordt gewerkt met Hoopers, tonnen en tunnels. De hond springt dus niet en er zijn geen hoogte hindernissen in deze sport aanwezig. De lijnen die de hond loopt zijn vloeiend, dus zonder scherpe draaibewegingen.

De hindernissen bestaan uit:
Hoopers: Halfronde poortjes waar de hond onderdoor loopt.
Tunnels: Er worden tunnels van diverse afmetingen gebruikt waar de hond doorheen loopt.
Tonnen: Obstakels waar de hond omheen loopt.

Allereerst worden de basisvaardigheden aangeleerd. Alle vaardigheden worden positief aangeleerd, omdat de hond uiteindelijk een parcours zelfstandig dient af te leggen op stem- en lichaamsaanwijzingen van de handler, die daarbij op 1 plek blijft staan en dus niet hoeft mee te rennen en zelfs niet hoeft mee te lopen.

Uiteindelijk kunnen de aangeleerde vaardigheden om de hindernissen te nemen worden gekoppeld in een parcours. Dan wordt er voor de hond een positie aangegeven, waar vanuit de hond dient te starten en een vaste positie voor de handler, die de hond vanuit die positie over het parcours dirigeert met stem- en handaanwijzingen.

Het is een fantastische sport om voor je plezier te doen en zeker voor het plezier van de hond. En mocht competitie je meer aanspreken, dan is dat ook een optie.

Op dit moment is er op een beperkt aantal plekken in Nederland een aanbod van cursussen. Dit gaat vanaf 2015 zeker uitbreiden. Er zijn momenteel 2 aanbieders in Nederland. De verschillen tussen deze twee aanbieders liggen vooral in de aanleermethode en manier waarop de uiteindelijke uitvoer plaatsvindt. Er is dus voor iedereen een geschikte leslocatie te vinden die aansluit op de wensen van de deelnemer. Probeer het eens en ga vooral ervaren wat bij jou past en waar jij jezelf en je hond het gelukkigst bij voelen.

Onthoud vooral dat Hoopers leuk is en leuk mag blijven voor hond en handler!


• http://www.nadac-hoopers-nederland.nl/