Facebook-Icon-Facebook-Logo-Social-Media-Fb-Logo-Facebook-Logo-PNG-and-Vector-with-Transparent-Background-for-Free-Download

Verenigingsfokreglement

Hieronder treft u het “Verenigingsfokreglement” Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland (afgekort VFR NSDTRCN) aan. Indien belangstellenden het Verenigingsfokreglement niet als pdf bestand kunnen openen kunnen zij contact opnemen met het secretariaat.

Het Verenigingsfokreglement (VFR) voor de Nova Scotia Duck Tolling Retriever beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Nova Scotia Duck Tolling Retriever en is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering. Dit VFR geldt voor alle leden van de vereniging ‘Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland’.

Het verenigingsfokreglement (VFR) is een fokreglement dat elke rasvereniging voor het eigen ras maakt volgens een vastgesteld format. Het VFR bestaat uit meerdere onderdelen die in een vaste volgorde worden genoemd. Het VFR wordt goedgekeurd door de leden van de rasvereniging (via een Algemene Leden Vergadering) en wordt vervolgens ter beoordeling voorgelegd aan de Raad van Beheer.

Alle leden (fokkers en dekreu-eigenaren) die aangesloten zijn bij een rasvereniging moeten zich houden aan het VFR dat hun vereniging -in samenspraak met de leden- heeft opgesteld. Het VFR bevat een aantal artikelen die per definitie verplicht zijn, deze zijn overgenomen uit het KR. Een voorbeeld hiervan zijn de welzijnsregels uit het Basisreglement Welzijn en Gezondheid. De naleving hiervan wordt gecontroleerd door de Raad van Beheer. De rasvereniging controleert op naleving van het VFR en zorgt voor de handhaving.

Wat moet/kan de consument hiermee?

Door een pup te kopen bij een fokker die is aangesloten bij de rasvereniging weet jij dat er extra aandacht is voor onder andere welzijn, gezondheid, gedrag, exterieur en dat er afspraken zijn gemaakt over de overdracht van de pup aan de nieuwe eigenaar.

De in het VFR opgenomen ‘gezondheidsregels’ – zie artikel 4 – betreffen aandoeningen die in het ras voor kunnen komen en waarvoor (DNA) testen beschikbaar zijn.

VFR2.0 RvB versie nov2023_NSDTRCN ALV 06042024_accoord RvB_ingangsdatum 01052024

Note: doordat sommige artikelen uit elkaar moesten worden getrokken (RvB VFR2.0) kan het soms verwarring geven. Kijk en lees hiervoor verder bij een volgend VFR artikel, dan komt het weer samen.