Facebook-Icon-Facebook-Logo-Social-Media-Fb-Logo-Facebook-Logo-PNG-and-Vector-with-Transparent-Background-for-Free-Download

Dogdance

Dogdancing, canine freestyle, doggy dance en heelwork to music vormen een hondensport, waarbij de hond samen met de geleider oefeningen uitvoert op muziek. Doggydance komt uit Engeland, de Verenigde Staten en Canada, waar het eind jaren 1980, begin jaren 1990 ontstond.

De sport is ontstaan vanuit obedience – tot in perfectie uitgevoerde gehoorzaamheid. Bij demonstraties obedience werd ter opluistering wel eens muziek werd gedraaid en zo ontstond heelwork to music: volgen op muziek. Bij heelwork to music blijft de hond, net als bij obedience, dicht bij de geleider.

Langzaam maar zeker werd de fantasie van de beoefenaars geprikkeld. Het bleek uitdagend om honden ook andere bewegingen (springen, rollen, op de achterbenen gaan, achteruit lopen bijvoorbeeld) te laten uitvoeren tijdens het rondje lopen met de geleider. Sommige oefening bleken op enige afstand van de geleider te kunnen plaatsvinden. Zo ontstond een presentatie die meer leek op dansen met de hond. Het begin van wat wordt aangeduid met dogdancing, doggy dance en canine freestyle.

Vanuit het ritmisch bewegen werden choreografieën bedacht met artistieke kwaliteit. Heelwork to music/doggy dance presentaties werden een geliefd element in het voorprogramma in de erering op tentoonstellingen. Elke dans is anders, vaak adembenemend, geen hondenliefhebber die er niet door wordt geraakt.

Doggy dance is inmiddels in brede kring bekend en geliefd geworden. Trainen gebeurt op positieve manier, veelal met de clicker. Een goede basisgehoorzaamheid blijft nodig, maar de oefeningen zijn inmiddels zeer veelzijdig. Ze worden opgebouwd vanuit wat de hond zelf aandraagt en waarvoor hij te motiveren is. Bij doggy dance hebben hond en geleider vooral plezier in met elkaar in beweging bezig zijn.