Facebook-Icon-Facebook-Logo-Social-Media-Fb-Logo-Facebook-Logo-PNG-and-Vector-with-Transparent-Background-for-Free-Download

Clubdiplomadagen

Tijdens deze dagen worden een aantal vast omschreven proeven afgelegd in de categorieën C, B en A. Bij voldoende prestatie wordt het C-, B- of A-diploma verkregen.

Op een clubdiplomadag zijn er een aantal vast omschreven proeven.
Er zijn drie categorieën: de C, B en A-Proef.

Bij de vijf C-proeven (A t/m E) ligt de nadruk op appel en eenvoudig apporteerwerk met uitsluitend standaard clubdummy’s.
De C- proef bestaat uit 5 onderdelen:
A. aangelijnd en los volgen,
B. uitsturen en komen op bevel,
C. houden op de aangewezen plaats,
D. apport te land,
E. apport uit diep water.

Bij de drie B-proeven (F, G en H) ligt de nadruk op apporteren. Er wordt gewerkt met standaard clubdummy’s.
De B-proef bestaat uit 3 onderdelen:
F. verlorenapport te land,
G. markeerapport te land,
H. apport over diep water.

Als de hond de C- en B-proeven heeft afgelegd en het gemiddelde voor de apporteeronderdelen minimaal een zeven is, dan mag deze meedoen aan de A-proef ; deze bestaat uit 2 onderdelen:
I. dirigeerproef te land,
J. apport van verre loper over breed water(sleep).

De A-proef wordt afgelegd met wild (duif en eend).

Het deelnemen aan een Clubdiplomadag dient om te meten welk trainingsniveau de combinatie van baas en hond heeft bereikt.

De minimumleeftijd om mee te mogen doen is:
in de C-klasse is 9 maanden;
in de B-klasse is 12 maanden;
in de A-klasse is 18 maanden.

De deelnemer is verantwoordelijk voor de inschrijving in de juiste klasse. Indien tijdens of na de wedstrijd blijkt, dat is ingeschreven in een onjuiste klasse volgt diskwalificatie e/o verwijdering uit de uitslag.

In welke klasse inschrijven voor CD met buitenlandse kwalificatie?

Annuleringen

Het is mogelijk dat een eerder gedane inschrijving wordt geannuleerd. Wij hanteren daarbij de volgende procedure: 
* Annuleringen vóór de sluitingsdatum, indien zij reeds betaald hebben: Bedrag, minus 2,50 administratiekosten, retour.
* Geen plaatsing omdat maximum is bereikt en/of reserves niet mee kunnen doen omdat maximum is bereikt: Bedrag, minus 2,50 administratiekosten, retour.
* Annuleringen ná de sluitingsdatum ontvangen hun inschrijfgeld terug, alleen als een reservekandidaat mee kan doen: Bedrag, minus 5,00 administratiekosten, retour.
* Annulering ná sluitingsdatum – welke reden dan ook – zonder dat er een reserve voor in de plaats komt: Bedrag wordt niet retour gestort.

 

Foto album

Clubdiplomadag